Skip to content

1. Introducció

1.1. És una prova de MTB per etapes, dividida en 2 etapes.

1.2. És pot realitzar de manera individual o per parelles (open popular).

1.3. La prova tindrà lloc de dissabte 18 de març al diumenge 19 de març de 2023.

1.4. La prova es disputa a la localitat de Calonge (província de Girona). Les sortides de les dues etapes es realitzen des de la mateixa localització.

1.5. La prova segueix les normes tècniques i esportives de la UCI (Unió Ciclista Internacional) en les categories Èlit masculina i Èlit femenina, i de la FCC per la resta de categories.

2. Inscripcions

2.1. Qualsevol persona que vulgui participar en aquesta competició s’ha de registrar a la pàgina oficial: www.volcatbtt.com. Per a que la inscripció sigui vàlida, és obligatori omplir tots els camps requerits en el formulari i pagar els drets d’inscripció.

2.2. El període d’inscripció finalitza el 15 de març de 2023.

2.3. Els participants que vulguin participar en categoria PRO han d’estar en possessió d’una llicència de competició ciclista anual, expedida per una federació ciclista nacional aprovada per la UCI.

2.4. En cas de posseir una llicència cicloturista, es pot participar en la modalitat OPEN / POPULAR. També és possible adquirir una llicència de dia, amb un cost addicional de 6€.

2.5. IMPORTANT: D’acord amb la normativa de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), els participants estrangers posseïdors d’una llicència de ciclisme no tramitada per la RFEC, han de tenir una autorització escrita de la seva federació nacional, permís de sortida, que certifiqui que l’assegurança és vàlida a Espanya. Aquest document ha de presentar-se als Comissaris per poder retirar el dorsal.

2.6. Durant les comprovacions administratives es lliurarà un braçalet a tots els participants, que hauran de portar durant els dies de competició. Aquest braçalet permetrà accedir a les àrees reservades als participants i garantirà el compliment de les mesures de seguretat.

2.7. El preu d’inscripció per participants és:

2.8. La inscripció inclou:

 • El dret a formar part de la competició.
 • Maillot commemoratiu oficial INVERSE VolCAT Costa Brava (només per a participants que realitzin 2 etapes).
 • Samarreta VolCAT Costa Brava (només per participants que realitzin 1 etapa).
 • Adhesius dels perfils de cada etapa.
 • Track del recorreguts en GPS.
 • Servei de cronometratge.
 • Serveis mèdics.
 • Avituallaments líquids i sòlids durant les etapes.
 • Avituallament d’arribada.
 • Obsequi finisher (per a participants de 2 etapes).Servei de dutxa i vestuaris.
 • Àrea de rentat de bicicletes.
 • Equip de tancament de cursa.
 • Guia del biker.

2.9. Otros

 • Aparcament autocaravanes

2.10. En cas de desqualificació o retirada de la competició mentre aquesta estigui en curs, el preu de la inscripció no serà retornat, ni total ni parcialment.

2.11. Política de cancel·lació i canvis (respecte al preu d’inscripció):

Política de devolucions segons la data de sol·licitud, per als inscrits que NO contractin la garantia de devolució:

Periode                                                                               % Devolució*
Fins el 17 de febrer de 2023                                                  75%
Del 18 de febrer al 3 de març de 2023                                50%
* A partir del 4 de març NO hi haurà cap % de devolució

 • Canvi de titular
  El canvi de titular està permès amb un càrrec de 10€, i el participant la pot gestionar de manera automàtica en la fitxa d’inscrit a la plataforma d’inscripció.

3. Participants

3.1. Tots els participants han de tenir com a mínim 18 anys (PRO) i 16 anys (OPEN) a 31 de desembre de l’any en que té lloc la competició.n.

3.2. Els participants es poden registrar en aquestes categories a la modalitat PRO/COMPETICIÓ:

 • ELIT FEMENÍ
 • ELIT MASCULÍ
 • SOTS 23 FEMENÍ
 • SOTS 23 MASCULÍ
 • MASTER 30: Homes i dones que fan els 30 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència Elit no podran competir en Màster 30.
 • MASTER 40: Homes i dones que fan els 40 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència Elit o Màster 30 no podran competir en Màster 40.
 • MASTER 50. Homes i dones que fan els 50 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència elit, Màster 30 o Màster 40 no podran competir en Màster 50.
 • MASTER 60: Homes i dones que fan els 60 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència Elit, Màster 30, Màster 40 o Màster 50 no podran competir en Màster 60.

3.3. Els números de dorsal seran assignats per categories i segons l’ordre de registres i última actualització del rànquing UCI.

3.4. Els participants es poden registrar en aquestes categories a la modalitat OPEN / POPULAR:

 • OPEN MASCULÍ.  Homes que fan els 16 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova.
 • OPEN FEMENÍ. Dones que fan els 16 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova
 • OPEN DUO MASCULÍ. Parella formada por dos homes que fan els 16 anys o més a 31 de desembre de l’any en què se disputa la prova. Poden tenir llicència de competició (al tractar-se d’una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), s’admeten llicència cicloturista o llicència de dia.
 • OPEN DUO FEMENÍ. Parella formada per dues dones que fan els 16 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova. Poden ser posseïdores de la llicència de competició (al tractar-se d’una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), llicència cicloturista o llicència de dia.
 • OPEN DUO MIXTE. Parella formada per un home i una dona que fan els 16 anys o més a 31 de desembre de l’any en què es disputa la prova. Poden ser posseïdores de la llicència de competició (al tractar-se d’una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), llicència cicloturista o llicència de dia.
 • Modalitat on el participant pot escollir l’etapa que vol realitzar de les 2. Edat Mínima 16 anys o més a 31 de desembre de l’any de la disputa de la prova.

3.5. Tots els participants que únicament s’inscriguin a una etapa, encara que disposi de llicència federativa UCI en vigor, participaran únicament en categoria OPEN.nicamente en categoría OPEN.

3.6. Tots aquells participants que estiguin inscrits en categoria PRO i abandonin la cursa, podran seguir participant però únicament en categoria OPEN i amb tota la normativa que regeix aquesta modalitat.

4. Informació al participant

4.1. Tots els canvis seran anunciats a la cartellera informativa de la cursa, i serà responsabilitat dels participants mantenir-se informats. La web oficial de la cursa també comptarà amb un cartell informatiu per poder estar al corrent de totes les novetats d’última hora i també a les xarxes socials de la competició.

5. Procediment de la cursa

5.1. Aquesta competició segueix el reglament general de la FCC.

5.2. Després de cada etapa els resultats de l’etapa i la classificació general seran publicats a la web oficial de la cursa i en la cartellera informativa.

5.3. La zona del BOX sortida s’obrirà 20 minuts abans de l’hora de sortida. 

5.4. L’ordenació de la sortida serà segons la classificació general de la competició.

5.5. Cinc minuts abans de l’hora de sortida, es prohibirà l’accés a la zona de sortida i els participants que s’afegeixin se situaran al final de cadascun dels grups de sortida.

5.6. Cap participant pot incorporar-se a la cursa un cop donada la sortida oficial, llevat que un comissari ho permeti. Els participants que comencin després de la sortida oficial seran considerats DNS (Did Not Start).

5.7. Qualsevol incompliment del reglament suposarà la desqualificació del participant en qüestió.

5.8. Els participants que deixin de formar part de la classificació oficial podran seguir participant en l’esdeveniment de manera no competitiva, sempre que no influeixi en el desenvolupament de la competició. En cas de no respectar aquesta norma seran expulsats de la cursa, sense possibilitat de continuar.

6. Temps de tall

6.1. Horaris de tall. L’organització estableix una velocitat de tall, que podrà aplicar en cas que sigui necessari. La mitjana establerta és de 10 km/h i serà establert sempre que l’organització ho consideri necessari.

7. Sortida neutralizada

7.1. Per raons de seguretat la sortida de qualsevol etapa pot ser neutralitzada. La cursa serà encapçalada amb un vehicle oficial. Després que el director de carrera doni la sortida a l’etapa, els participants podran començar a competir.

7.2. Quan el vehicle oficial hagi arribat a la fi del tram neutralitzat, s’aturarà a un costat per indicar el final de la neutralització.

7.3. Durant la sortida neutralitzada està prohibit avançar el vehicle capdavanter.

8. Recorregut

8.1. El recorregut estarà obert al trànsit però degudament controlat. Els participants hauran de seguir les indicacions de les autoritats de trànsit i circular amb precaució.

8.2. El recorregut inclou pujades exigents i trams amb baixades tècniques. És  responsabilitat del participant decidir quin tram és ciclable. L’organització no es fa responsable de les habilitats o estat de forma de cadascun dels participants.

8.3. Durant el recorregut hi haurà punts de controls.

8.4. En els punts de control un comissari anotarà el número de dorsal de cada participant i el seu temps.

8.5. Saltar-se un punt de control suposarà la desqualificació del participant en qüestió.

8.6. No seguir les indicacions en un segment suposarà la desqualificació del participant en qüestió.

8.7. L’abandonament del recorregut establert per l’organització suposarà la desqualificació del participant en qüestió.

9. Avituallaments

9.1. Les zones d’avituallament estaran degudament senyalitzades en el recorregut. En aquestes, el participant trobarà tot el necessari per cobrir les necessitats entre les etapes pel que fa a l’alimentació i hidratació.

9.2. Els punts d’avituallament d’equips seran els punts on l’assistència serà permesa.

10. GPS

10.1. La cursa no estarà marcada i s’atorgarà el track a tots els participants per poder navegar en GPS.

11. Abandonaments

11.1. Qualsevol participant que abandoni ha d’informar a l’organització tan aviat com li sigui possible.

11.2. No informar de l’abandonament podria suposar l’expulsió de la competició.

11.3. En cas d’accident o emergència, i tenint en compte la seguretat dels participants, l’organització es reserva el dret de forçar la retirada d’un participant de la competició.

12. Resultats

12.1. Els resultats de cada etapa estan establertes d’acord amb el temps requerit per completar cadascuna de les etapes, més les penalitzacions.

12.2.El temps total de les etapes completades i el temps total de penalització determinaran les classificacions finals.

12.3. S’estableixen les següents classificacions en la modalitat PRO / COMPETICIÓ:

 • SCRATCH
 • Elit femení
 • Elit masculí
 • Sub23 masculí
 • Sub23 femení
 • Màster 30
 • Màster 30 femení
 • Màster 40
 • Màster 40 femení
 • Màster 50
 • Màster 50 femení
 • Màster 60
 • Màster 60 femení
 • CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LES 3 VOLCAT’S: aquesta classificació s’obtindrà fent el sumatori de temps de les 3 VOLCAT’S (Platja d’Aro, Costa Brava i Igualada) en les categories corresponents d’aquest mateix punt. Aquesta classificació només formaran part els participants que hagin finalitzat les 8 etapes corresponents a les 3 VOLCAT’S.

En la modalitat OPEN / POPULAR, la classificació serà segons les següents categories:

 • OPEN HOME
 • OPEN DONA
 • OPEN DUO FEMENÍ
 • OPEN DUO MASCULÍ
 • OPEN MIXT

12.4. Qualsevol participant que no completi una etapa oficialment no és considerat finisher.

12.5. Tots els participants porten un xip d’un sol ús per poder registrar els seus temps i poder fer seguiment. Els comissaris han d’aprovar aquests temps per a validar els resultats.

13. Premis

13.1. Hi haurà una cerimònia de lliurament de premis a cada etapa i per a cada categoria, només per a la modalitat PRO / COMPETICIÓ.

13.2. Pujaran al podi els 3 primers de cada etapa en la masculina i femenina, i el primer de cada categoria (veure horaris podi).

13.3. Els trofeus de la modalitat OPEN s’entregaran als 3 primers de la classificació GENERAL de cada modalitat l’últim dia de la competició, exceptuant la modalitat de dia que no tindrà classificació GENERAL, ni trofeus.

14. Bicicleta

14.1. La bicicleta ha de complir el reglament UCI, tant pel que fa a les característiques tècniques com les mesures de seguretat.

14.2. Els participants poden canviar la bicicleta a cada etapa però no poden canviar-la completament o canviar-la durant l’etapa.

14.3 Les bicicletes estacionades al pàrquing oficial de la cursa només es podran retirar pels participants que portin el braçalet amb el número de dorsal corresponent.

15. Equipament

15.1. És obligatori competir amb el número de dorsal assignat per l’organització. El dorsal ha de ser col·locat a la part frontal de la bicicleta i a l’esquena del participant. Tots dos han de ser clarament visibles i no poden ser modificats. El xip electrònic no pot ser modificat i va adherit a la part posterior de la placa.

15.2. Tots els líders de la classificació general han de portar el maillot de líder, lliurat per l’organització. El maillot de líder té un espai en blanc tant davant com darrere reservat als patrocinadors del participant.

15.3. És responsabilitat del participant col·locar els seus patrocinadors a l’espai reservat del maillot de líder.

15.4. Per motius de seguretat es recomana portar telèfon mòbil.

15.5. Pot ser necessari en algunes etapes portar determinada roba càlida (impermeable, camals tèrmics, etc). L’elecció del material és responsabilitat dels participants.

15.6. L’organització no es farà responsable en cas d’avaria de la bicicleta.

16. Esport i natura

16.1. La BTT és un esport competitiu i/o una activitat d’oci que té lloc en un entorn natural, i l’impacte que pot tenir en el medi ambient és responsabilitat de tots els participants i els organitzadors. Es demana als participants que no llencin escombraries en ruta i que siguin respectuosos amb el medi ambient (no pedalejar fora dels camins i no prendre dreceres que puguin danyar la vegetació), i que siguin curosos amb la fauna de la zona.

16.2. Els comissaris i l’organització es reserven el dret de desqualificar qualsevol participant que no respecti el medi ambient o les propietats privades que es creuin durant la carrera, i d’expulsar-ne sense possibilitat de continuar participant en la competició.

17. Consideracions

17.1. Qualsevol participant pot ser subjecte a un control antidopatge seguint la normativa de la FCC.

17.2. Tots els participants han de ser respectuosos amb els altres ciclistes, comissaris, membres de l’organització, periodistes i espectadors.

17.3. El recorregut per on té lloc la competició és un traçat exclusivament per a la carrera i no es permet la difusió del track.

17.4. Els comissaris es reserven el dret de desqualificar qualsevol participant que no respecti aquestes consideracions, i d’expulsar el participant sense possibilitat de continuar participant en la competició.

17.5. Tots els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització, que pot utilitzar qualsevol fotografia o vídeo que es derivi de la competició.

17.6. L’organització no es fa responsable ni de les despeses ni deutes que puguin contraure els participants durant el transcurs de l’esdeveniment.

17.7. Si és necessari, només en cas de força major i per tal de garantir el desenvolupament de l’esdeveniment i la seguretat de totes les persones (participants, comissaris, equip tècnic, etc.), l’organització es reserva el dret de de retardar l’hora de sortida, modificar, alterar o cancel·lar una etapa.

18. Reclamacions

18.1. Les reclamacions s’han de presentar formalment als comissaris i es tramitaran seguint la normativa de la FCC.

19. Paddock

19.1 Cap participant ni membre de l’equip pot acampar o passar la nit al paddock. Només ho podran fer aquells que estiguin autoritzats per l’organització.

S’ha de fer la reserva d’espai amb el pagament corresponent de l’àrea reservada enviant un correu electrònic a [email protected].

20. Ordre de sortida

20.1. L’ordre de sortida de la primera etapa serà per ordre de puntuació del rànquing FCC i seguidament per l’ordre de dorsals. En la segona etapa serà segons la classificació per categoria en els calaixos pertinents.

INSCRIURE A LA VOLCAT IMPLICA L’ACCEPTACIÓ I EL COMPLIMENT D’AQUEST REGLAMENT, i TAMBÉ IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LA LEGISLACIÓ  DE PROTECCIÓ DE DADES I LA POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ.

Back To Top